MATERIALE TRATATE

Biomaselor lemnoase

Tratamentul biomaselor

Când menționăm biomasa vorbim de orice tip de substanță organică ce provine, direct sau indirect, din activități derulate în lumea vegetală.

Biomasa utilizată în scopuri energetice constă în toată material organică care poate fi folosită drept combustibil prin transformarea lor în substanțe solide, lichide sau gazoase ce pot fi cu ușurință utilizate în instalațiile de conversie. În această categorie intră:

Produse de exploatare forestieră ( lemne de foc (legna da ardere, amestecuri cu valoare redusă)

 • Produse de exploatare forestieră ( lemne de foc (legna da ardere, amestecuri cu valoare redusă)  
 • Reziduuri de exploatare forestieră (așchii de lemn, frunze, trunchiuri de copac și reziduuri de curățare a tufișurilor) 
 • Reziduuri și subproduse agricole
  sau paie, lăstari, rămășițe în urma tăierii plantelor, resturi de la porumb reziduuri de la treierat
 • Tescovină, făină din semințe de strugguri, resturi de fructe
 • Resturi lichide de la producerea uleiului și produse conexe
 • Culture erbacee destinate producției de biocombustibili ( culturi energetice)
 • Culture pomicole rapide pentru producerea biomasei pentru combustibili
 • Resturi din industria agroalimentară
 • Resturi din industria lemnoasă
 • Resturi din finisarea mobilei
 • Resturi din producerea hârtiei (lignină) (50%)
 • Resturi textile de la filare și țesături 
  Cu alte cuvinte, e adesea vorba de valorizarea materialului care rezultă din varii activități de producție, care altfel nu ar avea o finalitate convenabilă pe piața economică, transformându-se dintr-o potențială resursă într-o problemă.

Avantaje

Avantaje ale cogenerării biomasei pot fi împățite în:

Avantajele tuturor resurselor regenerabile

 • Conservarea mediului
 • Siguranța aprovizionării
 • Dependență redusă față de străinătate
 • Diversificarea surselor de energie
 • Dezvoltarea unui lanț scurt de furnizori de energie

Avantaje ale biomasei

 • Zero emisii de dioxid de carbon
 • Disponibilitatea în teritori
 • Posibilitatea de exploatare a reziduurilor dificil și costisitor de debarasat

Avantaje ale cogenerării

 • Posibilitatea de combinare a producției de energie electrică și căldură

Lemnul este biomasa supremă, numită biomasă virgină. Gazificarea biomasei virgine permite producția mai eficientă și mai rentabilă de energie regenerabilă față de tehnologiile alternative.

În plus, biomasa virgină nu e numaidecât cea special cultivată cu scopuri energetice ci ea poate fi și un subprodus sau reziduu a altor activități precum activitățile agricole, silvicultura sau finisarea lemnului, fiind o resursăvalorizabilă prin tehnologia gazificării.

Adițional utilizării biomaselor cu scopuri clar definite ( ex așchiile de lemn), instalația se pretează și la utilizarea de matricilor de resturi – precum acea parte solidă ce rezultă din instalațiile de digestie anaerobă- a așternuturilor din fermele avicole sau a pastei rezultate în urma salubrizării civile și industriale (ex: Epurarea apei sau pastă de hârtie).

CE SE RECUPEREAZĂ DIN PROCESAREA BIOMASELOR LEMNOASE PRIN INTERMEDIUL INSTALAȚIEI DE PIROLIZĂ?

La 1.000 Kg /h de debarasat, am avea:

Produse recuperate (produs introdus: așchii de lemn)

 • Ulei sintetic (300kg) 30% 30%
 • Syngas (350kg) 35% 35%
 • Cărbune (350kg) 35% 35%

Dimensiunea instalației


Instalația de piroliză pe care o vom analiza tratează 1.000 Kg/ora de așchii.

1.000

Kg/oră

24

tone/zi

8.000

tone/an

Calcul Producție energie electrică


Se utilizează producția de syngas și biodiesel pentru mentenanța instalației și generarea de energie electrică prin motoare bifuel conectate la alternatori. Producția orară totală de energie electrică este de 1Mwatt la un total anual de 8000MW.

Calcul Producție energie termică


Din ciclul de lucru se obține o producție de energie termică, la fiecare Kwe 1,3Kcal/oră; din 1000 Kwe obținem 1300 KWt la 8000 de ore pe an, adică o producție anuală 10400MMt.

Calcul recuperări

Aport

1.000

Kg/oră

8.000

Total anual (ton)

Producție Energie Electrică

1.000

KW/oră

8.000

Total anual (MWe)

Producție energie termică

1.300

KW/oră

10.400

Total anual MWt

Recuperare de negru de fum

350

Kg/oră

2.800

Total anual (ton)

pentru informații

Vrei să afli mai multe?

Completați formularul pentru a primi toate materialele detaliate din proiect