cum funcționează

procesul de piroliză

Piroliza (sau scindarea pirolitică) este un process chimic de descompunere generat de intervenția cu energie termică, fiind încă actuală în cadrul a numeroase și importante aplicații, în special în sectorul petrochimic.

proces energetic

Din punct de vedere energetic, piroliza este un proces totalmente endotermic, ea având loc în lipsa aerului, descompunând materia organică în mediu ermetic. Aceste condiții speciale duc la scindarea macromoleculelor organice instabile termic și la transformarea lor în molecule elementare de carbon.

aplicații

Aplicarea acestei metode în debarasarea deșeurilor este o practică recentă (anii 70), prin adaptarea unor anumite tehnologii care fuseseră deja testate pe alte materiale. Piroliza operează modificarea deșeurilor intervenind prin ruperea moleculelor complexe care stau la baza cauciucurilor, plasticelor, a amidonului, a compușilor celulozici și a altor componente organice, și transformarea lor în molecule cu structură simplificată.

Avantajele pirolizei

Piroliza, adică tratarea termică în absența oxigenului sau a aerului reprezintă cea mai inovativă alternativă tehnologică dintre cele prezentate în secțiunea tratării biomaselor.

aplicarea pirolizei prezintă anumite avantaje:

  • Randament mare al conversiei biomasei în energie
  • Nu produce dioxine, PM10, hidrocarburi policiclice aromatice, furani sau benzofurani
  • Produce cărbuni de biomasă foarte căutați în agricultură
  • Poate transforma o gamă largă de material uscat sau umed, precum deșeuri urbane solide sau derivate ale acestora și nămol de epurare
  • Face posibilă realizarea de instalații de dimensiuni mici și mijlocii ușor de folosit și în context urban, permițând exploatarea energiei termice produse prin răcire sau termoficare
  • Are un impact de mediu redus
  • Nu presupune o instalație de combustie sau incinerare, ci una de transformare a biomasei în hidrogen, oxizi de carbon și hidrocarburi ușoare
  • Nu lasă reziduuri
pentru informații

Vrei să afli mai multe?

Completați formularul pentru a primi toate materialele detaliate din proiect