Aspecte ecologice

SISTEM
ECO-FRIENDLY

SALVAȚI BANI RESPECTAREA NATURII

Sistemul operează conversia materialelor organice în energie electrică și căldură evitând complet arderea combustibililor fosili. Pe lângă beneficiile strategice aduse pe piața energiei electrice, recuperarea de combustibil ( prin intermediul utilizării resurselor regenerabile și a cogenerării) are ca efect evitarea emisiilor de CO2, și implicit aduce o contribuție la atingerea obiectivelor formulate de protocolul de la Kyoto și de politica energetică europeană și națională.

Trimiterile legislative

Mai jos sunt prezentate trimiterile legislative care reglementează emisiile utilajului

Emisii în atmosferă

Utilajul este proiectat să respecte întru totul limitele de emisii prevăzute de legislatura italiană, și anume de D.lgs. 152/2006 Norme ecologice și de s.m.i. corespunzătoare sferei de activități în cauză prevăzute în Allegati alla Parte Quinta All și All. Parte Terza capitolul 1.3.a.

Emisii lichide

Normativa de referință pentru emisiile lichide este D.lgs. 152/2006 alla Parte Terza, Sezione II și anexele aferente. Emisiile lichide sunt cele produse de utilajul de recuperare a conținutului energetic din condensatorii de piroliză. Cantitatea maximă rezultată poate fi echivalentul a 150-200 litri/oră. Această apă va fi tratată în interiorul utilajului pentru recuperarea totală a substanțelor organice.

Emisiile solide

Deșeurile solide vor fi gestionate conform normativei în vigoare (Dlgs 152/2006 alla Parte Quarta și anexele aferente). Deversările solide ale utilajului sunt reprezentate de cenușa rezultată în urma procesului de gazare. Producția de cenușă este estimată la circa 7% din materia introdusă. Cenușa, recoltată în saci speciali, vor fi depozitate conform normativelor în vigoare ( categoria cărbuni)

Emisii fonice

Limitele fonice sunt stabilite de D.P.C.M. din noiembrie 1997 și de Planul de Certificare Urbană Acustică, iar limitele legii vor fi respectate adoptând măsuri precum:

  • Impunerea de limite de emisie fonică asupra componenetelor pentru asigurarea unui nivel de zgomot sub limita prevăzută
  • Izolarea componentelor și a structurilor astfel încât cele cu nivel mai ridicat de zgomot să fie înveșite întru scut de protecție pentru a corespunde celor mai senzibil senzori
  • Adoptarea de cabine izolate fonic și echipamente cu emisii fonice scăzute

Presiunea fonică va fi în acord cu valorile prevăzute de Planul de Certificare Acustică Urbană.

Antiincendiu

Normativa antiincendiu –cererea VVFF de evaluare a proiectului pentru eliberarea certificatului de conformitate urmată de eliberarea C.P.I. (Autorizație de securitate la incendiu)

Evitarea emisiilor de dioxid de carbon

Emisia de dioxid de carbon anuală evitată de linia de producție de energie electrică, și anume anhidrida carbonică emisă de un utilaj tradițional pe bază de combustibili fosili pentru producerea aceleiași cantități de energie electrică, este de circa 6.500 tone/an.

Producție de metan

Odată obținut gazul sintetic el se poate utiliza, ca alternativă la utilizarea sa pentru alimentarea motoarelor endoterme și producere de nergie electrică, la o reacție catalitică pentru obținerea gazului metan cu puritate de 95% ce poate fi comercializat și distribuit.
În acest caz, secțiunea utilajului producătoare de energie electrică e înlocuită cu o secțiune de cataliză de presiune medie.

Emisiile în atmosferă

În cadrul procesului de disociație moleculară nu există emisii în atmosferă deoarece este vorba de un proces de transformare realizat în mediu ermetic.

Utilajul în sine nu are emisii la exterior. De fapt întreg procesul are loc în interiorul unor camere sigilate în care este pompată o cantitate controlată de aer, iar ceea ce iese din camere e un gaz de sinteză ce constă în compuși gazoși care au rezultat în urma reacției materiei solide cu aerul și a scăderii temperaturii materiilor încărcate. În procesul de transformare în gaz, gazul sintetic reprezintă produsul activ. Așadar ceea ce este emis în faza gazoasă nu va fi eliminat în atmosferă deoarece reprezintă elementul cheie ce urmează apoi utilizat în variile transformări posibile pentru producerea energiei electrice. Emisia gazoasă din atmosferă este astfel obiectul unei noi faze în care gazul de sinteză este distribuit în mai multe tipuri de utilaje pentru producerea energiei electrice.

Gazul care ajunge în utilaj are proprietăți de curățare similare cele ale gazului metan sau ale altor gaze naturale folosite la aplicațiile industriale și civile, este trimis în dispozitive și utilaje omologate conform normelor europene, capabil așadar să respecte normelede emisii și parametrii prevăzuți de acestea. Merită menționat că, pentru a putea funcționa corect, acest tip de utilaj, nu prevede ca gazul utilizat să întrunească calități speciale, astfel efectuarea unei purificări eficiente este atât o exigență a procesului cât și o dovadă a respectării mediului natural.

Gazul sintetic produs în urma disociației moleculare poate conține anumiți produși secundari precum HCl, H2S, NH3 care sunt eliminați în sisteme speciale de filtrare.

pentru informații

Vrei să afli mai multe?

Completați formularul pentru a primi toate materialele detaliate din proiect